VVD stelt vragen over dreigend fiasco turnhal

AMSTELVEEN – Rob Ellermeijer, raadslid VVD, is bezorgd over de ontstane patstelling tussen het Sportbedrijf en de turnverenigingen FIT en ODIN. Binnenkort wordt door de gemeente de nieuwe turnhal en beweegbox geopend. Dit biedt de turnverenigingen in Amstelveen een prachtige nieuwe accommodatie, zowel voor de wedstrijd- als recreatieve turnsport. De huur die voor deze nieuwe accommodaties wordt gevraagd is alleen zodanig hoog dat de turnverenigingen dat niet kunnen opbrengen.

De verenigingen FIT en ODIN zijn voornemens om te fuseren, zodat de organisatorische en financiële lasten door meer schouders kunnen worden gedragen. De gevraagde huur ligt echter ongeveer op het dubbele van wat kan worden ingebracht en daarbij is al een contributieverhoging van meer dan 10% doorgevoerd. De turnverenigingen moeten vertrekken uit de huidige accommodaties, aangezien die ruimten worden gesloopt ten behoeve van een andere bestemming. Op de plek van de gymzalen aan de Appellaan zullen woningen worden gebouwd.

Als Sportbedrijf, gemeente en turnverenigingen geen oplossing vinden voor dit probleem zullen de turnverenigingen geen accommodatie meer hebben en kunnen de turnverenigingen niet langer voortbestaan. De nieuw gebouwde turnhal zal dan komende weken worden opgeleverd zonder dat daar een vereniging gebruik van zal maken. Dat zou een financiële ramp voor de gemeente en het Sportbedrijf zijn, want sportaccommodaties worden niet gebouwd om leeg te staan.

Ellermeijer vraagt nu aandacht voor de ontstane situatie en stelt vragen over deze problematiek aan wethouder Bot in de commissie B&S van woensdag 14 maart.