VvE’s voor verduurzamen appartementsgebouwen

AMSTELVEEN – Energiebesparende maatregelen voor appartementsgebouwen, maar ook subsidies en leningen die daarvoor beschikbaar zijn. Ruim 175 bestuursleden van zo’n 100 Amstelveense Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben grote belangstelling daarvoor. Dat bleek uit een bijeenkomst die eerder deze maand plaatsvond.

Voor VvE’s of groepen bewoners in bijvoorbeeld een straat of buurt die willen verduurzamen is er een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek of een lening voor het nemen van maatregelen. Tijdens de bijeenkomst informeerde het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanwezigen over mogelijkheden van een Nationale Energiebespaarlening. SVn heeft een groot budget waarmee VvE’s verduurzaming van appartementengebouwen kunnen financieren. Geïnteresseerde VvE’s dienen eerst bij SVn aan te kloppen of zij in aanmerking komen voor een lening. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het Duurzaamheidsfonds Amstelveen een lening verstrekken. SVn en gemeente Amstelveen wijzen VvE’s ook de weg naar landelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen. Voor individuele huiseigenaren zijn er momenteel geen subsidies.

Verduurzaming leeft
BBA-wethouder Bot (Duurzaamheid) toont zich verheugd over de enorme belangstelling voor dit onderwerp. “Het is goed dat ook VvE’s de weg vinden naar verduurzaming. Advies en informatie is zowel bij het Duurzaamheidsfonds als bij de landelijke stichting te verkrijgen. Door proactief met Amstelveners in gesprek te gaan, kunnen we onze stad nog duurzamer maken. Graag wijs ik ook nog eens op de mogelijkheid van onze subsidie voor het vergroenen van daken.”

Door de grote belangstelling faciliteert de gemeente Amstelveen iedere laatste donderdag van de maand een spreekuur met SVn over de Energiebespaarlening voor VvE’s. Tijdens het spreekuur krijgen zij advies over een lening voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen.

Voor een afspraak voor het spreekuur met SVn of een gesprek over het Duurzaamheidsfonds kunnen VvE’s contact opnemen met Carina Dijkhuis, c.dijkhuis@amstelveen.nl.