Christelijke Oratoriumvereniging in Paaskerk Amstelveen

  Op zondag 29 april zal de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen een koffieconcert verzorgen in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Aanvang van het concert is 12.00 uur en duurt ongeveer één uur. Het koorprogramma omvat koren uit de oratoria “Paulus” en “Elias” van Felix Mendelssohn Bartholdy, het Avé Verum van Mozart, een koor uit “The Messiah” van G.F. Handel, werken die de COV tijdens de concerten van de afgelopen jaren in de Kruiskerk ten gehore heeft gebracht. Daarnaast klinkt Psalm 150 van César Franck en het bekende “Cantique de Jean Racine” van Gabriel Fauré. Aan dit zeer gevarieerde concert werken mee: Elma van den Dool (sopraan), Menno Dekker (koorbegeleiding) en de jeugdige pianist Youp Schyns. De algehele leiding ligt in de bekwame handen van dirigent Corné Mooibroek.

Speciaal voor dit koffieconcert is de zogenaamde “Kleine Orgelsolo Messe” van Joseph Haydn ingestudeerd. Een bijzondere mis, omdat de tijdsduur van de mis is teruggebracht (vandaar de aanduiding “kleine”) door in de delen Gloria en Credo de door de liturgie voorgeschreven teksten parallel door de vier koorpartijen te laten zingen. De bijnaam “Orgelsolo Messe” duidt op het door de sopraansolo gezongen Benedictus, dat niet door een orkest begeleid wordt, maar door het orgel. Overigens worden de andere delen in dit concert door de piano begeleid.

Sopraan Elma van den Dool zingt de bekende aria “Rejoice Greatly” uit de Messiah, en Youp Schyns speelt werken van Brahms, Liszt, Schumann en Chopin.

De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl