GroenLinks: ‘B&W neemt de raad niet serieus bij IT-crisis’

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van GroenLinks is net zoals vele partijen verbolgen over het IT-debacle dat de gemeente Amstelveen heeft getroffen. Vooral de timing van het nieuws doet de wenkbrauwen fronsen bij partij. Fractievoorzitter Martin Kortekaas: “Dat de gemeentelijke hardware op instorten staat, was bij de gemeente al eerder bekend, in oktober vorig jaar is er al een rapport over opgesteld, maar de raad is pas na de verkiezingen geïnformeerd.”

Hij vervolgt: “Het college van B&W vraagt de raad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra om de hardware zo snel mogelijk te vervangen. Dat had al jaren eerder moeten gebeuren, maar het college heeft noodzakelijke investeringen voor zich uit geschoven en mooi weer gespeeld met geld dat geïnvesteerd had moeten worden. GroenLinks heeft bij eerdere IT-crises steeds aangedrongen op betere aansturing en sneller informeren van de raad. Ik vind dat B&W de raad niet serieus neemt. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het slechte nieuws van deze IT-hardware-crisis over de verkiezingen heen is getild is en vinden dit niet acceptabel.”

Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen en er mee ingestemd dat het geld al wordt besteed voordat de raad het voorstel heeft goedgekeurd. GroenLinks Amstelveen vindt deze gang van zaken niet acceptabel en wil een audit op de aansturing van de gemeentelijke IT. Met aandacht voor zowel de ambtelijke aansturing, de politieke rol van B&W en de gewenste rol van de gemeenteraad.

Kortekaas: “GroenLinks vindt dat het raadsvoorstel waar B&W nu mee komt haastwerk, met name financieel. De raad wacht nog steeds op een nieuwe versie van het voorstel, die pal voor de behandeling in de raadscommissie door B&W is aangekondigd. In die nieuwe versie wordt de raad gevraagd om het geld niet op de normale manier te betalen, maar voor te schieten, waarna het de komende jaren uit de pot vervangingsinvesteringen wordt terugbetaald. Deze truc is nodig om Aalsmeer mee te laten betalen aan de vervanging van de hardware. Bij de behandeling in de raadscommissie vorige week moest het college hoe dan ook toegeven dat een deel van het geld al is uitgegeven om nieuwe computers van te kopen, die zelfs voor een deel al zijn geïnstalleerd. Maar de gemeenteraad heeft het budgetrecht. Het kan niet zo zijn dat B&W de extra 2,8 miljoen al uitgeeft voordat de raad dit heeft goedgekeurd,” aldus Kortekaas.