Bijna half miljoen euro aan externe inhuur bij ICT-migratieproject

AMSTELVEEN – In totaal moet er zo’n 475.000 euro aan externen worden uitgegeven binnen de noodzakelijke migratieplannen voor de gemeentelijke ICT. Zo’n twee miljoen euro is gereserveerd voor nieuwe hard- en software. Daarnaast moet er nog er nog ruim 437.500 euro worden besteed om de wifi in het raadhuis up-to-date te houden. Dit wifi-netwerk vraagt aan onderhoudskosten bijna 100.000 euro per jaar. De totale kosten bedragen dus ruim 2.9 miljoen euro.

Voor de (externe) projectmanager die leiding krijgt over het migratieproject wordt ruim 150.000 euro uitgetrokken. Het project moet eind 2018 zijn afgerond en de projectmanager zal daarbij worden gesteund door een halve fte die voor bijna 40.000 euro in de boeken gaat. De bedragen zijn gebaseerd op heel 2018 en zijn volgens deskundigen gangbare tarieven.

Dat er sprake was van een end-of-life situatie bij de gemeentelijke ICT is binnen de bedrijfsvoering niet tijdig onder de aandacht gebracht bij de directie, zegt het college nu in een brief aan de gemeenteraad: “Hierdoor was de urgentie van de investeringen op deze termijn niet bekend. De controller constateert dit ook in zijn rapportage die donderdag 17 mei in de Rekeningencommissie wordt besproken. Dit neemt niet weg dat wij hier uiteindelijk bestuurlijk op aanspreekbaar zijn.”

De brief aan de gemeenteraad, het raadsvoorstel en de second opinion door een onafhankelijk adviseur zijn HIER te downloaden.