Crowdfunding voor BuurtAED in Westwijk gestart

AMSTELVEEN – In Amstelveen Westwijk is een crowdfundings actie gestart voor een BuurtAED. Dit laatste is een initiatief van Philips en De Hartstichting met als doel om meer AED’s beschikbaar te hebben in Nederland. Marc Luiks is begonnen met de inzamelingsactie om samen met andere wijkgenoten Westwijk hartveiliger te maken. Inmiddels is er één gerealiseerd, maar er zijn op dit moment nog niet genoeg openbare toegankelijke en geregistreerde AED’s in en rond deze wijk. Vandaar een nieuwe actie. Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot.

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis, in woonwijken. Reanimatie en de inzet van een AED binnen de cruciale 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. De Hartstichting maakt zich al jaren ‘hart’ om van Nederland een 6-minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6-minuten worden gereanimeerd en een AED wordt ingezet, zodat méér mensen overleven. Daarom bouwt de Hartstichting samen met ruim 450 partners aan een duurzaam netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Jaarlijks kunnen hierdoor ongeveer 2.500 levens worden gered.

Philips en de Hartstichting roepen buren op om hun AED te registreren als zij deze hebben. Ook kun je als buurt één aanschaffen bij en dan registreren bij HartslagNU. Verder is het belangrijk dat deze buiten op een bereikbare locatie hangt zodat burgerhulpverleners ze kunnen ophalen bij een inzet. Ook gemeente Amstelveen heeft hier subsidie voor.

Wilt u helpen Marc helpen? Kijk dan even op: buurtaed.nl/nl/projects/2e-buurtaed-voor-westwijk-amstelveen