Nieuw college A’veen: VVD, D66 en PvdA zijn er snel uit

AMSTELVEEN – De Amstelveense fracties van VVD, D66 en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2018 – 2022: ‘Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen’. Het komende college van B&W zal bestaan uit vijf wethouders: twee van de VVD, twee van D66 en één van de PvdA. Samen zijn de drie partijen goed voor 20 van de 37 zetels in de Amstelveense gemeenteraad.

De coalitie zal zich de komende vier jaar inzetten voor een aantal belangrijke thema’s. De uitvoering van grote projecten zoals de A9, Amstelveenlijn en renovatie van het Stadshart gaan van start. De coalitie investeert in thema’s zoals onderwijs, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Ook hebben de drie partijen afgesproken de komende jaren meer middeldure huur- en koopwoningen te realiseren. Verder krijgen huurders de mogelijkheid om hun eigen sociale huurwoning te kopen. Tegelijkertijd worden er nieuwe sociale huurwoningen gebouwd om de voorraad op peil te houden. Andere in het oog springende onderwerpen voor de komende jaren zijn het bestrijden van armoede en eenzaamheid, het op orde brengen van de gemeentelijke ICT en het verbeteren van fiets- en OV-verbindingen. Daarnaast zal de ontwikkeling van het gebied in en rondom het Oude Dorp en de uitbreiding van recreatieve voorzieningen aan de Noordelijke Poeloever worden opgestart. De coalitie houdt verder vast aan het groene karakter van Amstelveen. Het stabiele financiële beleid wordt ook de vier jaar voortgezet. De lokale lasten, zoals de OZB, worden de komende periode niet verhoogd.

Het nieuwe college van B&W zal bestaan uit twee wethouders van respectievelijk D66 en VVD en één wethouder van de PvdA. Huidig VVD-wethouder Herbert Raat (51) blijft ook in de komende periode wethouder en eerste locoburgemeester. Hij zal zich bezighouden met financiën, cultuur en de grote projecten Stadshart en A9. De tweede wethouder namens de VVD wordt huidig raadslid Rob Ellermeijer (59). Hij krijgt onder andere de portefeuilles Wonen, Verkeer & Vervoer, Sport en OV. Namens D66 wordt huidig fractievoorzitter Floor Gordon (38) wethouder en tweede locoburgemeester. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken. De tweede wethouder namens D66 wordt Frank Berkhout (40). In de afgelopen raadsperiode was hij fractievoorzitter van D66.

Hij wordt verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugdzorg en de gemeentelijke organisatie (HRM, Vastgoed en ICT). De PvdA komt met een ervaren bestuurder uit Amsterdam als wethouder: Marijn van Ballegooijen (40). Hij was de afgelopen periode lid van dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Hij wordt verantwoordelijk voor Zorg, Welzijn en Werk & Inkomen. In het nieuwe college van B&W wordt van Ballegooijen ook de derde locoburgemeester.

In verband met de coalitievorming is voor woensdag 23 mei een gemeenteraadsvergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering wordt het coalitieakkoord besproken in de raad. Ook de vijf kandidaat wethouders worden woensdag voorgedragen voor benoeming. Dinsdagavond 22 mei buigen de leden van de Amstelveense afdeling van de PvdA zich al over het akkoord.

Download hier het coalitieakkoord.