Raadsbrede steun voor onderzoek naar ICT-debacle

AMSTELVEEN – De gemeenteraad heeft woensdagavond tijdens de raadsvergadering nogmaals kenbaar gemaakt dat het allesbehalve blij is met de huidige gang van zaken rond het gemeentelijke ICT-beleid. Schoorvoetend gaan de partijen akkoord met de noodzakelijk investering van bijna 2.9 miljoen. Simpelweg omdat het niet anders kan. Maar er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de oorzaken om vergelijkbare debacles in de toekomst te voorkomen.

VVD-raadslid Tom Coumans (woordvoerder ICT): “In de gemeenteraad is niet iedereen het altijd met elkaar eens. Maar in dit geval zitten we op één lijn. AVA en Groenlinks kondigden reeds eerder aan een onderzoek te willen naar de gemeentelijke ICT. Het is goed om te zien dat we gezamenlijk duidelijkheid willen en tijdig weten waar we aan toe zijn. De continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners van Amstelveen staat hierbij voorop.”

De motie roept verder op de huidige ICT-infrastructuur te toetsen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Hierbij wordt een klankbordgroep samengesteld vanuit de gemeenteraad om zo de onderzoeksvraag te formuleren. Doel van het onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor het vervolgtraject om vergelijkbare situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.

In de motie stellen de partijen voor het onderzoek uit te laten voeren door Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een Gateway Review is een onderzoek door een team van ervaringsdeskundigen dat resulteert in een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Zij geven aan op welke punten bijgestuurd kan worden om de kans op succes van een project, programma of organisatie te vergroten.