VVD en D66 gaan verder onderhandelen met de PvdA

AMSTELVEEN – Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) hebben vrijdagmiddag 18 mei een bericht uitgebracht aan de gemeenteraad van Amstelveen over het proces van de coalitievorming.

Afgelopen dinsdag is het concept collegeprogramma voor de komende vier jaar aan de leden van de gemeenteraad verstuurd. Daarop zijn diverse uitgebreide inhoudelijke reacties gekomen. In de brief aan de gemeenteraad zeggen Floor Gordon en Herbert Raat: “De bereidheid tot samenwerken met VVD en D66 en het constructief meedenken over een goed programma voor Amstelveen is groot gebleken.”

Vanuit de SP is ook inhoudelijk positief gereageerd. Daarbij is ook geconcludeerd dat het in het belang van Amstelveen beter is met andere partijen te kijken of op korte termijn een stabiel college te vormen.

Deze week zijn gesprekken gevoerd met een aantal partijen die bereid zijn om met VVD en D66 een meerderheidscoalitie te vormen. “Wij hebben gesproken met de PvdA, CU, CDA, GroenLinks en AVA. Deze openhartige gesprekken hebben wij als prettig en zeer constructief ervaren. Op basis van de gevoerde gesprekken lagen er verschillende opties open voor het vervolg van de coalitievorming. Wij hebben deze opties open voorgelegd aan onze fracties. Alles afwegende is de conclusie van zowel de VVD als D66 fractie om nu verder te onderhandelen met de PvdA.”

In de brief benadrukken zij nog wel dat in het akkoord ruimte blijft voor verdere inbreng van de Raad. Zo kan iedere partij zijn rol blijven spelen en initiatieven ontplooien om invulling te geven aan het bestuur van de stad.