VVD en D66 zetten BBA buitenspel bij collegevorming

AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (BBA) gaat geen zitting nemen in een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar. Hoewel de drie partijen het zo goed als eens waren over coalitieprogramma, financiën en portefeuilleverdeling, hebben de aspirant-coalitiepartners VVD en D66 het bestuur en onderhandelaar Ruud Kootker tot hun verbijstering meegedeeld toch geen vertrouwen te hebben in een succesvolle samenwerking.

BBA is teleurgesteld in het besluit van de VVD en D66, ook al omdat BBA in het belang van Amstelveen en de coalitie uiteindelijk schoorvoetend akkoord ging met het aanstellen van een vijfde wethouder. De partij is namelijk altijd tegen uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 5 geweest.

De problemen liggen bij de door BBA voorgedragen wethouderskandidaat. Na het terugtrekken van Peter Bot in verband met zijn gezondheid, heeft de partij een nieuwe kandidaat voorgedragen. BBA wil de naam van deze kandidaat echter niet noemen. Update: BBA noemt naam nu wel, Ruud Kootker.

BBA-voorzitter Paul van der Meer: “Het is in de politiek een goede gewoonte, dat de partij waarmee je een coalitie aangaat zelf haar vertegenwoordiger voor het College aandraagt. Zo is ook onze insteek geweest bij deze zeer bijzondere situatie. Een paar jaar geleden hebben wij bewust gekozen voor nieuwe gezichten in de partij en hen mede de gevraagd op basis van hun specifieke kennis en expertise. Dat resulteerde in nieuwe topmensen die zowel in de raad als in het college van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat onze wethouders kandidaat relatief onbekend is in de Amstelveense politiek hebben wij eerder als een voordeel dan nadeel gezien. Wij krijgen nu sterk de indruk dat de andere partijen koudwatervrees tonen.”

“De basis van vertrouwen is op dit moment helaas onvoldoende om tot de vorming van een coalitie met BBA over te gaan”, aldus informateurs VVD-wethouder Herbert Raat en D66-fractievoorzitter Floor Gordon in een verklaring. “Zeker na de constructieve samenwerking in het huidige college en de inzet van alle partijen tijdens dit proces betreuren we dit zeer. Echter het gemeentebelang en de vorming van een stabiel stadsbestuur met voldoende vertrouwensbasis staan voorop. Dat is een grote verantwoordelijkheid die we zeer serieus nemen.”

D66 en VVD zullen de komende week de coalitievorming vervolgen door de fractievoorzitters van alle partijen te informeren over de stand van zaken en hen een voorstel doen voor het vervolgproces.

Foto: VVD, D66 en BBA toen de onderhandelingen nog wel goed liepen.