Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester begonnen

AMSTELVEEN – Alle Amstelveense kinderen uit groep 6 en 7 kunnen zich verkiesbaar stellen als nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen.

De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar activiteiten en houdt daar soms een korte toespraak. Hij of zij praat met de collegeleden en andere mensen in de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over spelen, school of sport. De kinderburgemeester wordt voor een jaar benoemd.

De kinderen die mee willen doen maken een filmpje waarin zij aangeven waarom ze kinderburgemeester willen zijn en wat zij voor ogen hebben. Een brief mag ook. Als extra opdracht vragen we de kinderen om in hun filmpje of brief mee te nemen wat de nieuwe wethouder jeugd voor de kinderen in Amstelveen kan betekenen? Kinderen kunnen bijvoorbeeld aangeven wat volgens hen belangrijke onderwerpen voor de nieuwe wethouder/gemeenteraad zijn. Filmpjes of brieven moeten voor 7 juni 2018 binnen zijn bij de gemeente via kinderburgemeester@amstelveen.nl. Filmpjes graag insturen via Wetransfer.

Criteria kinderburgemeester

• zit nu in groep 6 of groep 7;
• woont in de gemeente Amstelveen;
• wil opkomen voor de belangen van de kinderen in Amstelveen;
• vindt het leuk om mensen te ontmoeten (ook volwassenen);
• geeft graag zijn/haar mening en kan die goed vertellen;
• vindt het leuk om in de belangstelling te staan.

Alle sollicitaties worden gelezen door een professionele jury. Deze kiest een aantal kinderen uit die tijdens een selectiemiddag op het raadhuis een korte presentatie mogen geven over waarom zij de beste kandidaat zijn. Meer informatie hierover volgt later. Op woensdag 18 juli wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Meer informatie: www.kinderburgemeesteramstelveen.nl.