Amstelveense bomen groeien niet meer tot in de hemel

AMSTELVEEN – Voor het nieuwe college van B&W liggen er de komende vier jaar genoeg uitdagingen. De crisis is weliswaar voorbij maar de bomen groeien in Amstelveen al lang niet meer tot in de hemel. Het hoge verwachtingspatroon van de Amstelvener moet wellicht wat worden getemperd. Dat bleek vrijdagochtend bij de presentatie van de perspectiefnota (voorheen kadernota).

Wethouder Herbert Raat zegt dat de huidige vaste uitgaven en subsidies niet meer vanzelfsprekend zijn en tegen het licht moeten worden gehouden. “Iedereen denkt dat alles weer kan. Maar we moeten in Amstelveen kritisch kijken naar wat er staat en ons afvragen of we ook met dingen kunnen stoppen.” Concrete voorbeelden van voorzieningen die in Amstelveen kunnen gaan verdwijnen zijn er nog niet, daarvoor is het college nog te kort bezig. Maar niets is meer vanzelfsprekend in de gemeente die steevast bij de top van Nederland behoort als het om voorzieningen gaat.

Welk perspectief is er dan wel voor Amstelvener? Wat wethouder Marijn van Ballegooijen betreft komt er bijvoorbeeld vooral weer perspectief voor werkloze vijftigplussers en bijstandsgerechtigden. Amstelveen kent relatief gezien weinig bijstandsgerechtigden maar dit aantal begint te stijgen. Amstelveners die tijdens de crisis hun baan verloren en moeilijk een nieuwe plek op de arbeidsmarkt kunnen veroveren komen na hun WW-periode vaak in de bijstand terecht.

Op het gebied van zorg wil het college vooral gaan inzetten op preventie en wordt nogmaals goed gekeken naar de ondersteuning van mantelzorgers.

Herbert Raat: “Het nieuwe college komt later dit jaar met de uitwerking van grote voorstellen. De inkt van het coalitieakkoord is nog nat. We gaan de aankomende weken aan de slag om een inhoudelijke en financiële vertaling te maken voor de begroting. De financiële positie van Amstelveen is nog steeds goed. De algemene reserve is op peil en we sparen jaarlijks voor volgende generaties.”