College wil krediet nieuwbouw HWC verhogen met vier miljoen

 Het college van B&W stelt in een voorstel aan de raad voor het krediet voor de nieuwbouw van het HWC te verhogen naar € 26.277.000, zodat de nieuwbouw van het HWC door kan gaan. Ook het HWC tast dieper in de buidel. Dit tekort wil het college nu gaan aanvullen door het krediet te verhogen met € 4.277.000.

“Ik ben blij dat de nieuwbouw van het HWC geen verdere vertraging oploopt. In goed overleg met het HWC nemen we beiden een deel van het verschil voor onze rekening. Natuurlijk moet de raad nog wel goedkeuring geven, maar de eerste stappen zijn gezet. Het huidige schoolgebouw is zodanig verouderd dat nieuwbouw op korte termijn echt noodzakelijk is. Daarmee zorgen we voor een toekomstbestendig en duurzaam gebouw en voldoende onderwijsaanbod voor onze Amstelveense jongeren,” aldus Frank Berkhout, wethouder onderwijs

In 2016 stelde de raad een krediet beschikbaar voor nieuwbouw van het HWC met gymnastiekaccommodatie met een capaciteit van 1.700 leerlingen. De Ceder groep ging daarna aan de slag met de aanbesteding. Dit leidde tot een bouwplan met een prijs, die ruim boven het beschikbaar gestelde krediet ligt. Voor de Ceder Groep was dit aanleiding om in overleg met de aannemer op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden. Vervolgens resteerde nog een verschil van € 7.589.000, waarvoor de Ceder Groep medio mei 2018 een beroep op de gemeente heeft gedaan. Na overleg heeft dit geleid tot een voorstel waarbij het resterende bedrag deels door Ceder en deels door de gemeente wordt betaald. Het college stelt daarom voor aan de raad om het krediet te verhogen met € 4.277.000. Dit voorstel wordt op 4 juli in de commissie B&S besproken.