Gedeeltelijke sloop van monument Heilige Geestkerk blijft reële optie

AMSTELVEEN – Het al dan niet gedeeltelijk slopen van de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Keizer Karelpark blijft ondanks de monumentale status een reële optie. Dit valt op te maken uit het antwoord van het Amstelveense college naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66-raadslid Tawros Aslanjan.

Om sloop te kunnen inzetten moet de kerk eerst worden afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst. Het college van B&W ziet tot op heden nog geen aanleiding om de monumentenstatus op te heffen maar zegt dat het mogelijk is dat er (zeer) zwaarwegende redenen zijn om een gemeentelijk monument (gedeeltelijk) te slopen. “Zo kan het zijn dat andere belangen groter zijn dan het volledig in stand houden van de monumentenstatus,” aldus het college.

De huidige eigenaar van het Heilige Geestkerk is voornemens om het pand te slopen. Dit plan kan echter niet op sympathie rekenen van bijvoorbeeld het Cuypersgenootschap en de Vereniging Historisch Amstelveen.

De eigenaar heeft in 2017 al een verzoek ingediend om de kerk af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst. ” De procedure tot afvoering van de kerk is niet ingezet omdat er tot nu toe nog geen uitgewerkt plan is waarvoor we aanleiding zien de monumentenstatus op te heffen. We geven een deskundig bureau opdracht om onafhankelijk te onderzoeken of er herbestemmingen met behoud van de monumentenstatus mogelijk zijn,” schrijft het college richting Aslanjan.

Het college benadrukt dat ‘het in zijn algemeenheid niet wenselijk is om monumenten te slopen’. “Wij volgen hierin het door uw raad vastgestelde erfgoedbeleid. Een gemeentelijke monumentenstatus brengt met zich mee te zoeken naar een passende herbestemming die de monumentenwaarden zoveel mogelijk intact laat. Daartoe laten we een breed onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om te herbestemmen. Herbestemming met behoud van het monument is het uitgangspunt.”

Vanaf het moment dat de kerk besloot de Heilige Geestkerk te sluiten (eind 2014) heeft de architect onderzocht hoe de kerk te transformeren. Na een informeel overleg met de gemeente is geconcludeerd dat herontwikkeling de grootste kwaliteitsimpuls aan de wijk zou geven. Lokale makelaars ondersteunen die visie volgens het college.

Zoals het er nu naar uitziet zal er op termijn een startnotitie komen om de kaders voor een eventuele herontwikkeling uit te werken. Hierna zal participatie met de omgeving plaatsvinden. “Bij dit project doen we eerst een onderzoek naar herbestemmingen, zodat we een goede onderbouwing hebben voor de kaders die we opnemen in de ontwerp startnotitie. Het is aan ons college om een besluit te nemen over de monumentenstatus en aan uw raad om een besluit te nemen over een mogelijke ontwikkeling er vanuit gaande dat deze niet past binnen het vigerende bestemmingsplan,” aldus het college.