Geluidstesten in Amsterdamse Bos

AMSTELVEEN – In het Amsterdamse Bos is afgelopen woensdag 20 juni op het evenemententerrein een testdag geweest voor geluid bij evenementen. Het doel van deze dag is om te leren van diverse beschikbare technieken en maatregelen om de muziekbeleving voor festivalgangers zo optimaal mogelijk te houden met zo min mogelijk geluidsoverlast.

Organisatoren mogen niet meer geluid produceren dan nodig is voor het evenement. Daarbij moeten geluidsreducerende maatregelen genomen worden om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. In het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam worden organisatoren verplicht gesteld om ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) in te zetten op het gebied van geluid. Diverse technieken zijn tijdens deze testdag uitgeprobeerd.

De testdag trok de nodige belangstelling vanuit het hele land. Onder andere diverse organisatoren van festivals, vergunningverleners, beleidsmedewerkers uit andere gemeentes, leveranciers en technici waren aanwezig.

Tijdens de testdag in het Amsterdamse Bos zijn vier testopstellingen neergezet waarbij gebruik gemaakt is van verschillende geluidreducerende en geluidsturende maatregelen. Met tussenpozen zijn ruissignalen en muziek afgespeeld. In de afgespeelde ruissignalen zitten alle frequenties. Omdat dit een constant en gelijkmatig geluid is, valt goed te meten hoe ver het geluid draagt en valt het goed te vergelijken. In de omgeving zijn ongeveer dertig meetpunten geplaatst om de geluidsniveau’s in de omgeving te meten. Op basis van deze meetresultaten wordt gekeken wat de Best Beschikbare Technieken zijn, zowel op het gebed van de geluidssystemen zelf als over het gebruik er van.

Deze inzichten zullen later openbaar worden gemaakt. Op deze manier kunnen ook andere gemeenten de resultaten gebruiken voor hun evenementenbeleid.