Krakers kunnen rekken als zij voor vanavond 24.00 uur beroep aantekenen

AMSTELVEEN – Burgemeester Bas Eenhoorn heeft woensdagavond tijdens de raadsvergadering uitgelegd hoe de huidige situatie rondom het gekraakte pand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan is.

“De krakers van het kantoorpand hebben vorige week een aanschrijving ontvangen van de Officier van Justitie. Deze aanschrijving houdt in dat de krakers het pand moeten verlaten. Tegen deze beslissing kunnen de krakers binnen een week beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit beroep heeft schorsende werking. Dat betekent dat de krakers in de regel de beslissing van de rechtbank in het pand mogen afwachten. De rechtbankprocedure neemt tot 8 weken in beslag. Vanmiddag heeft de politie conform de reguliere procedure aan de krakers meegedeeld dat – als zij voor vanavond 24.00 uur geen beroep aantekenen – zij het pand moeten verlaten. In de loop van morgen verneemt de burgemeester óf de krakers beroep hebben aangetekend en stelt hij dan in overleg met de driehoek de vervolgstappen vast. Ook hierover wordt de raad geïnformeerd,” aldus de burgemeester.