Minister: ‘Plannen Kronenburg zijn niet samen vormgegeven’

AMSTELVEEN – De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (VVD) ontkent dat de plannen rondom de realisatie van 2.500 studentenwoningen in Kronenburg samen met het ministerie zijn vormgegeven. Eerder had het college te kennen gegeven aangenaam verrast en teleurgesteld te zijn nadat het Kronenburg-plan door Van Nieuwenhuizen naar de prullenbak was verwezen.

Veeningen liet in Het Parool optekenen dat de plannen in nauwe samenwerking met het ministerie waren gemaakt, juist om te voorkomen dat ze werden afgewezen. Van Nieuwenhuizen is echter duidelijk als wordt gevraagd of dit waar is: ” Nee. In de voorbereidingsfase heeft enkele keren overleg plaatsgevonden tussen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amstelveen.”

De VVD-minister benadrukt dat de verklaring van geen bezwaar niet is afgegeven omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport de risico’s op het gebied van veiligheid (groepsrisico) en gezondheid (geluidshinder) te groot vindt. Amstelveen wierp gisteren nog een onderzoek van de GGD in de strijd waaruit blijkt dat studenten geen nadelen ondervinden van wonen onder de vliegroute van Schiphol.

Foto: Matthijs Idema/VVD