‘Museumtramlijn als Amstelveens cultureel erfgoed’

AMSTELVEEN – In de Amstelveense gemeenteraad is veel steun voor het behoud van de museumtramlijn. De partijen AVA, BBA, CDA, Christenunie, Groenlinks en OCA dienen tijdens de komende raadsvergadering woensdag een motie in waarin ze het gemeentebestuur oproepen de museumtramlijn met zijn trams te benoemen als ‘beeldbepalers van het Amstelveens cultureel erfgoed’.

Lees ook: Einde dreigt voor ‘Electrische Museumtramlijn’

De partijen roepen het college op om in gesprek te gaan met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de historische trams van de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam onder het begrip erfgoed uit de Erfgoedwet te laten vallen. Op die manier kan er aanspraak worden gemaakt op financiele middelen uit het erfgoed budget.

De vijf partijen maken gebruik van de visie op het Oude Dorp uit het coalitieakkoord van het college, waarin ook aandacht werd gegeven aan het behoud van de museumtramlijn. Ook vinden de partijen dat de museumtramlijn van ‘opvoedkundige waarde’ is, omdat veel ouders met kinderen gebruik maken van de historische trams.

De gemeente Amsterdam heeft de plannen om op de plek van de huidige stalling van de historische trams woningen te gaan bouwen. De Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam heeft niet de financiele middelen om een nieuwe stalling te bouwen op een andere locatie. Daarmee dreigt de museumtramlijn te verdwijnen.