Nieuwbouw HWC in gevaar door stijging bouwkosten

AMSTELVEEN – De kosten voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College overschrijden het budget dat hier in 2016 voor is gereserveerd. In 2016 werd een bedrag van 17.563.000 euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. Volgens bronnen van RTVA komt de school 4 miljoen tekort voor de nieuwbouw.

“Nadat u het budget beschikbaar heeft gesteld is de Ceder groep (waar het HWC onder valt), verantwoordelijk voor de nieuwbouw, gaan aanbesteden. De bouwkosten zijn de afgelopen periode alleen maar gestegen, met als gevolg dat de aanbieding niet past,” meldt het college in een raadsbrief.

De Ceder groep is in overleg met de aannemer gaan zoeken naar besparingsmogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing. Hierna rest nog een fors een bedrag, waarvoor de Ceder groep een oplossing zoekt. Ceder heeft de aanbieding volgens het college uitvoerig getoetst. Daarnaast is gekeken of een nieuwe aanbesteding kon worden uitgeschreven. De conclusie is dat de huidige aanbieding scherp in de markt staat en dat herhaling van de aanbesteding waarschijnlijk tot hogere kosten zal leiden.

Een maand geleden heeft de Ceder groep de gemeente benaderd met de vraag of er vanuit de gemeente een extra financiële bijdrage kon worden geleverd om de nieuwbouw (die deze zomer van start had moeten gaan volgens de eerste plannen) te laten doorgaan.

Het college is van mening dat nieuwbouw van het HWC noodzakelijk is: “Verdere vertraging van de nieuwbouw leidt tot negatieve effecten, zoals extra onderhoudskosten aan het oude gebouw en mogelijk extra kosten voor tijdelijke huisvesting van het groeiende leerlingenaantal. Wij zijn met de Ceder groep in gesprek te gaan om naar oplossingen te zoeken. Deze gesprekken zijn inmiddels in een afrondende fase.”

In de loop van volgende week hoopt het college de gemeenteraad een voorstel te kunnen presenteren.