Werkzaamheden J.C. van Hattumweg Westwijk door komst Amstelveenlijn

AMSTELVEEN – Door de komst van het opstelterrein voor de Amstelveenlijn in de Legmeerpolder moeten er kabels en leidingen verlegd worden. Dit gaat gebeuren bij de J.C. van Hattumweg in Westwijk. Het gaat om elektra- en telecommunicatiekabels, een persriool en een drinkwaterleiding van PWN. Hoofdaannemer VITAL coördineert de werkzaamheden die plaats gaan vinden van 18 juni tot en met 20 juli 2018.

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen worden door verschillende bedrijven in opdracht van de kabel- en leidingeigenaren uitgevoerd. Het werkgebied bevindt zich bij de J.C. van Hattumweg ter hoogte van de huisnummers 4 en 6 en bij de locatie van het toekomstige opstelterrein. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de weg, graafwerkzaamheden en het daadwerkelijk verleggen van de kabels en leidingen. Na afloop wordt de weg weer opnieuw geasfalteerd.

Deze werkzaamheden zorgen voor hinder voor het verkeer, omdat de locatie van de werkzaamheden gestremd zal zijn voor al het verkeer. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven met borden:

  • Autoverkeer vanaf de N521 wordt omgeleid via de Burgemeester Wiegelweg – Hammarskjöldsingel – Sacharovlaan – Asserring – Noorddammerweg.
  • Autoverkeer ten westen van de wegafsluiting en de Meerlandenweg wordt omgeleid via de Noorddammerweg – Asserring – Sacharovlaan – Hammarskjöldsingel – Burgemeester Wiegelweg naar de N521.
  • Voor fietsers blijven de fietsdoorsteken van en naar de Ida Gerhardtlaan, Simon Vestdijklaan en de Marjolijnlaan toegankelijk, zodat er door de wijken omgefietst kan worden.
  • De woningen van de J.C. van Hattumweg 4 en 6 blijven bereikbaar voor de bewoners. De bewoners/eigenaren zijn hiervan op de hoogte.

Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Nabij het werkterrein kan er sprake zijn van geluidshinder. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Mocht u nog vragen over de werkzaamheden hebben, dan kunt u deze mailen naar info@amstelveenlijn.nl, of bellen naar (020) 470 40 70.