Buslijn 242 stopt in spits bij halte Grote Beer

AMSTELVEEN – Vanaf september stopt buslijn 242 (Mijdrecht-Uithoorn-Amstelveen-station Amsterdam Zuid) in de spits ook bij halte Grote Beer. De vervoerregio komt hiermee tegemoet aan een grote wens van de gemeente Amstelveen en omwonenden. De gemeente heeft de afgelopen weken samen met regioraadsleden strijd gevoerd om bij bushalte Grote Beer weer een bus te laten stoppen. Hierin voelde ze zich gesteund door omwonenden van deze halte die recentelijk een petitie aanboden aan het Amstelveense gemeentebestuur.

In de afgelopen weken heeft wethouder Ellermeijer (verkeer) in verschillende bestuurlijke contacten nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het herstellen van halte Grote Beer. Ook de regioraadsleden hebben dinsdag 10 juli stevig ingezet op de noodzaak om de halte Grote Beer weer aan te doen en hiertoe is door hen een motie ingediend. Na de Regioraad is er opnieuw bestuurlijk contact geweest tussen wethouder Ellermeijer en de Amsterdamse wethouder Dijksma, voorzitter dagelijks bestuur en portefeuillehouder OV van de Vervoerregio.

Dijksma gaf aan nog éénmaal naar het vraagstuk te willen kijken. Uitkomst: de Vervoerregio heeft aan de gemeente Amstelveen aangegeven, dat spitsbuslijn 242 vanaf september stopt op halte Grote Beer. De Vervoerregio geeft aan, dat hiermee voor bijna 70% van de oorspronkelijke in- en uitstappers op deze halte een goed alternatief wordt geboden.

Wethouder Rob Ellermeijer: “De bestuurlijke druk is fors opgevoerd, tegelijkertijd is door de Vervoerregio reeds een flink aantal verbeterpunten ten aanzien van Amstelveen ingewilligd. Met deze oplossing voor de halte Grote Beer is voor dit moment het hoogst haalbare resultaat bereikt. Tegelijkertijd blijf ik me, samen met de regioraadsleden, actief inzetten voor verdere optimalisatie in het openbaar vervoer in Amstelveen. De bediening en bereikbaarheid van ziekenhuis Amstelland en de bereikbaarheid van de wijken (fijnmazigheid) hebben hierbij mijn bijzondere aandacht”.

 

Foto: Google Maps