Gemeente Amstelveen wil ondersteuning bij dementie verbeteren

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen voert gesprekken met het door haar ingehuurde bureau Tao of Care over ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen was 19 juli ook bij een groepsgesprek met mantelzorgers aanwezig.

“We zitten nu in de eerste fase. We willen luisteren wat mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig hebben. Het is heel aangrijpend om de verhalen van mantelzorgers te horen. Mensen die heel veel jaren mantelzorg verlenen, ook voor partners of familie met dementie. Ze hebben behoefte aan meer ondersteuning en informatie. We gaan als gemeente werken aan meer ondersteuning die inspeelt op de sociale aspecten van een leven met dementie,” aldus wethouder van Ballegooijen.

Vanaf april is de gemeente Amstelveen bezig met het uitvoeren van een scan die behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in kaart brengt. Het onderzoek moet inzicht geven in de ervaringen die mensen met dementie en mantelzorgers hebben met het huidige ondersteuningsaanbod. Het team heeft al gesprekken gevoerd met onder andere, de wijkverpleging, de dagbesteding, de mantelzorgconsulent en dus ook met mantelzorgers. Deze geven allemaal input voor een gesprek met diverse Amstelveense zorg- en welzijnspartijen over hoe de dementie- en mantelzorgondersteuning in Amstelveen verder verbeterd kan worden.

Foto-onderschrift: Het team dat betrokken is bij de scan: Iris Brugman (gemeente Amstelveen), Laura Vermeulen en Rikke Komen (Tao of Care) die ook de wijk ingaan