Mogelijk stopzetten of verlagen hondenbelasting A’veen

AMSTELVEEN – Het college gaat onderzoeken of het mogelijk is de Amstelveense hondenbelasting te verlagen of zelfs stop te zetten. Dit naar aanleiding van een motie van de lokale SP die werd ondersteund door de VVD, CDA, ChristenUnie, BBA en AVA.

De SP is van mening dat een hond geen melkkoe mag zijn. Fractievoorzitter Patrick Adriaans verklaarde woensdagavond in de raad dat de honden een sociale functie vervullen en bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan.

Hondenbelasting is een algemene belasting en hoeft juridisch niet uitgegeven te worden aan faciliteiten voor honden en hondenbezitters. Want als dat wel zo zou zijn, dan kan Adriaans nog wel wat nieuwe belastingen uit de mouw schudden. “Een fietsbelasting voor nieuwe fietspaden? Een skatebelasting voor nieuwe skatebanen? Of nog ridiculer, een kinderbelasting voor het aanleggen speelplaatsen.”

Adriaans wijst erop dat gemeenten zoals Diemen en Amsterdam de hondenbelasting al hebben afgeschaft. “Het is een oneerlijke en onwenselijke belasting,” aldus de SP’er.

In de motie die werd ingediend werd het college verzocht om de hondenbelasting te heroverwegen, zo mogelijk te verlagen en bij voorkeur af te schaffen indien dat mogelijk is in de gemeentelijke begroting. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan gefaseerde afschaffing of verlaging waarbij er geen verschillende tarieven zijn voor eerste, tweede en opvolgende hond.

Het college liet bij monde van Herbert Raat weten niet afwijzend tegenover de motie te staan.

Foto: Pixabay