Profielschets nieuwe burgemeester komt in najaar

AMSTELVEEN – Door het vertrek van Mirjam Van ’t Veld als burgemeester van Amstelveen zal een procedure gevoerd worden om te komen tot een voordracht voor een nieuwe burgemeester. Dit najaar stelt de gemeenteraad de profielschets burgemeester vast, de verordening op de vertrouwenscommissie en de namen van de leden die deel gaan uit maken van de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie in oprichting is gestart met het opstellen van de profielschets burgemeester Amstelveen. Na het zomerreces komt de commissie opnieuw bij elkaar om de profielschets te bespreken. De profielschets wordt aan de gemeenteraad in een raadsvergadering op 29 oktober 2018 ter besluitvorming voorgelegd. De profielschets en de verordening worden tijdens deze openbare vergadering besproken met de Commissaris der Koning de heer Remkes en vervolgens vastgesteld.

De gemeenteraad neemt op 29 oktober 2018 ook een besluit over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie zal gaan bestaan uit één raadslid per raadsfractie. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in mei 2019 kan worden benoemd en geïnstalleerd.