Rotonde bij kruising Keizer Karelweg en Lindenlaan

AMSTELVEEN – Om de verkeersveiligheid te bevorderen en een betere oversteekplaats te realiseren wil het college een rotonde aanleggen bij de kruising Keizer Karelweg, Lindenlaan en de Kastanjelaan. Naar verwachting start de aanleg in de eerste helft van 2019.

Wethouder verkeer Rob Ellermeijer: “Voor voetgangers en fietsers is het op dit punt lastig oversteken. Met name in het belang van jongeren en mensen die slecht ter been zijn pakken we deze kruising aan. De route Lindenlaan-Kastanjelaan is een schoolroute voor onder andere het Keizer Karel College. Daarnaast ligt de kruising naast ’t Huis aan de Poel en nabij gelegen seniorenwoningen”.

Er is een compacte rotonde ontworpen met een straal van 14 meter en fietspaden op 1 meter afstand van de rotonde. Dit is dezelfde maat en vorm als de rotonde op het kruispunt Groen van Prinstererlaan-Rembrandtweg. Op de aansluiting met de Kastanjelaan komt een inritconstructie. Deze benadrukt de in- en uitgang van het 30 km/uur-gebied. Bij de rotonde komen brede middengeleiders op de Keizer Karelweg zodat het langzaam verkeer in twee etappes kan oversteken. Bij het ontwerp is rekening gehouden met behoud van zoveel mogelijk groen. Om deze reden krijgen (fiets) paden rondom de kruising ook zoveel mogelijk een betonverharding. De aannemer kan zo gebruik maken van de bestaande fundering waardoor wortels van bomen zoveel mogelijk intact blijven.

Om deze rotonde te kunnen aanleggen moet het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen. Voor het zover is ligt het Ontwerpverkeersbesluit van 10 augustus t/m 21 september zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.30 – 15.30 uur, donderdag 8.30 – 16.30 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. Op woensdag 5 september is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. Belangstellenden kunnen de ontwerptekening dan in groot formaat zien. Ook zijn er medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.