Vanaf september meer werkzaamheden Amstelveenlijn

AMSTELVEEN – Vanaf september zal hoofdaannemer VITAL van het project Ombouw Amstelveenlijn starten met diverse werkzaamheden die nodig zijn voor het ombouwen van metro/sneltram 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid. Tot op heden is VITAL vooral bezig geweest met het uitwerken van het ontwerp van de nieuwe Amstelveenlijn en het uitvoeren van een aantal kabel- en leidingverleggingen. De start van deze werkzaamheden betekent helaas ook dat de hinder voor omwonenden, wegverkeer en OV-reizigers start.

  • Begin september start VITAL met het bouwrijp maken van het opstelterrein in de Legmeerpolder, gelegen ten zuiden van de J.C. van Hattumweg. Dit bestaat met name uit grondwerkzaamheden. Ter plaatse kunnen deze werkzaamheden zorgen voor verkeershinder.
  • Eind september verwijdert VITAL het laatste groen rondom de te realiseren ongelijkvloerse kruispunten bij de haltes Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Uiteraard wordt alleen het groen verwijderd voor zover dat nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Tijdens het verwijderen van groen kan er sprake zijn van verkeershinder vanwege tijdelijke rijbaanafzettingen op de Beneluxbaan.
  • In oktober begint VITAL met het aanleggen van de tijdelijke wegen bij de kruisingen Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein. Ter hoogte van deze kruispunten wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd, zodat er ruimte ontstaat om de ongelijkvloerse kruispunten te kunnen realiseren. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk begin 2019 gepland, maar starten nu circa drie maanden eerder. Bij de kruising Beneluxbaan/Sportlaan staat het verleggen van de Beneluxbaan begin 2019 gepland.

Deze werkzaamheden betekenen dat er op een aantal momenten hinder is voor het wegverkeer. Met name als de tijdelijke wegen aangesloten moeten worden op de bestaande. Voor openbaar vervoer reizigers die gebruik maken van de halte Kronenburg hebben deze werkzaamheden eveneens gevolgen. Vanwege de verkeersveiligheid en de -doorstroming wordt halte Kronenburg al vanaf begin januari 2019 buitengebruik genomen in plaats van begin maart. Reizigers van tram 5 kunnen dan gebruik maken van een tijdelijke halte die 250 meter naar het zuiden ligt. Deze halte kan echter niet gebruikt worden door de reizigers van sneltram 51. Voor de directe omwonenden houdt de eerdere start van deze werkzaamheden in dat zij eerder te maken krijgen met overlast van bouwhinder.

In het najaar wordt een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, als eerste in september voor omwonenden van de haltes Kronenburg en Zonnestein. Ondernemers en instellingen langs de Beneluxbaan zullen eveneens nader worden geïnformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.amstelveenlijn.nl of kom langs in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping bibliotheek).