Aanleg rotonde Keizer Karelplein zes jaar vervroegd

AMSTELVEEN – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de werkzaamheden rondom de rotonde op het beruchte Keizer Karelplein zes jaar eerder te starten. De werkzaamheden gaan van start in de zomer van 2019. Er komt een rotonde met twee vrije passeerstroken in noordelijke en zuidwestelijke richting.

De onoverzichtelijkheid van het Keizer Karelplein, de toegenomen verkeersdrukte en het aantal ongevallen vraagt om een snellere aanpassing van de verkeerssituatie. In de toekomstige situatie als de A9 verdiept en verbreed is, verandert de verkeerssituatie hier opnieuw maar de aanpassingen aan de nieuw aan te leggen rotonde zijn dan beperkt. De aansluiting van de Burgemeester Rijnderslaan en de aansluiting met het Oude Dorp zullen dan worden gewijzigd.

Het is straks niet meer mogelijk om vanuit de Van der Hooplaan linksaf te slaan naar de Ouderkerkerlaan (Oude Dorp). Dit is nodig om de nieuwe verbrede fietsstraat te kunnen aanleggen. De ventwegen worden aangewezen als een 30 km/uur-zone en het éénrichtingsverkeer op de ventweg bij Keizer Karelplein 8-11 vervalt. Om de verkeerssituatie voor fietsers te verbeteren, wordt de ventweg aan de oostkant van de Van der Hooplaan vanaf de kruising met de Farmanlaan tot aan de Bovenkerkerkade verbreed en ingericht als fietsstraat in rood asfalt. Voor bestuurders van motorvoertuigen en brommers blijft de fietsstraat in zijn geheel een eenrichtingsweg van zuid naar noord.De oversteekplaatsen voor fietsers krijgen middeneilanden, zodat fietsers in twee etappes kunnen oversteken en voldoende veilige opstelruimte hebben.

De nieuwe inrichting heeft ook voordelen voor het openbaar vervoer. Verreweg de drukste busroute is noord-zuid en vice versa. Van zuid naar noord kan de bus over de vrije strook rijden. Van noord naar zuid heeft de bus voorrang ten opzichte van verkeer vanuit zuidwest. In de toekomstige situatie (na afronding van het A9-project in 2025) wordt de Burgemeester Rijnderslaan verlegd. Deze sluit niet meer aan op de Ouderkerkerlaan. Op dat moment wordt ook de aansluiting met de Ouderkerkerlaan (westzijde) aangepast.