Aanmelden als mantelzorger loont

AMSTELLAND – Bent u mantelzorger en staat u nog niet ingeschreven bij Mantelzorg & Meer? Mantelzorg & Meer is de mantelzorgondersteuner in uw regio. De meeste dienstverlening is kosteloos. Als u zich aanmeldt dan wordt u op de hoogte gehouden van zaken die voor mantelzorgers belangrijk kunnen zijn.

U ontvangt in het najaar een uitnodiging voor de Dag van Mantelzorg. Mantelzorg & Meer organiseert dan een week vol met activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Daarnaast krijgt u automatisch informatie over de jaarlijkse mantelzorgwaardering.

Mantelzorg & Meer beantwoordt al uw vragen rondom mantelzorg. Bijvoorbeeld waar u de juiste hulp vindt, welke financiële regelingen er zijn, hoe u een indicatie aanvraagt, hoe om te gaan met alle veranderingen, hoe u weer aan uzelf toekomt en wat de mogelijkheden zijn om de zorg tijdelijk over te dragen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Mantelzorg & Meer via www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden/ of bel met 020 333 53 53 of mail info@mantelzorgenmeer.nl