D66 roept op tot actie voor een hogere vaccinatiegraad

AMSTELVEEN – De lokale fractie van D66 wil dat het college meer doet om de vaccinatiegraad in Amstelveen te verhogen. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie aan het college heeft gesteld.

In Amstelveen ligt het aantal kinderen dat gevaccineerd wordt tegen ziektes die de overheid wil uitbannen, fors onder de landelijke norm. Het gaat hier om ziektes zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. Deze ziektes zijn in Nederland verdwenen. Als te weinig ouders vaccineren, komen deze ziektes terug.

Waar de landelijke norm is dat 95% van de kinderen gevaccineerd zijn, is de zogenaamde vaccinatiegraad in Amstelveen 83,4%. De fractie van D66 heeft hier grote zorgen over en wil dat het college hier – in samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen – iets aan doet. Saloua Chaara, woordvoerder gezondheid van D66: “We kunnen niet blijven toekijken hoe de vaccinatiegraad in Amstelveen verder daalt. Naast religieuze redenen om niet in te enten, is er een groeiende groep twijfelende ouders die worden afgeschrikt door emotionele verhalen op het internet die niet waar zijn of niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Deze verhalen hebben een enorme impact op de vaccinatiebereidheid van ouders. Daarom willen wij dat het college meer doet aan het bewegen van ouders om hun kinderen wel te laten inenten.”

Op dit moment is het RIVM verantwoordelijk voor het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP. D66 wil dat de gemeente meer haar best doet om doelgroepen die niet bereikt worden door de (traditionele) benaderingswijze van het RIVM, te overtuigen van het nut van vaccineren.