Gemeente wil aandelen Eneco alsnog verkopen

AMSTELVEEN – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de aandelen Eneco die Amstelveen in bezit heeft toch te verkopen. De verwachting is dat het gemeentelijke aandelenpakket minimaal 30 miljoen oplevert. De helft hiervan zou moeten worden besteed in een zogenoemd Deltaplan Duurzaamheid.

In december vorig jaar besloot de gemeenteraad om de aandelen Eneco niet te verkopen met als belangrijkste argumenten:
1. Het aanhouden van de aandelen is ondersteuning van de strategische koers van de onderneming
2. Aanhouden van de aandelen is op dit moment in het financiële belang van Amstelveen.

Amstelveen was toentertijd van mening dat wanneer voldoende gemeentelijke aandeelhouders tegen het verkoopvoorstel van, met name, Rotterdam zouden stemmen de gemeentelijke aandeelhouders grip zouden blijven houden op de duurzaamheidsdoelstelling van het bedrijf Eneco.
Daarnaast kregen de aandeelhouders elk jaar een aantrekkelijk dividend (voor Amstelveen als bezitter van circa 1,5 % van de aandelen was dat toch ongeveer 1,4 miljoen euro per jaar).

Het voorstel volgen van Rotterdam om zodoende circa 35 miljoen euro te ontvangen klonk wel aardig maar met de huidige rentestand zou de jaarlijkse rente zeker niet opwegen tegen de dividend opbrengst.

Dus leek het verkopen van de kip met gouden eieren zoals Eneco in de wandelgangen van het raadhuis wel werd genoemd niet verstandig.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is na de gemeenteraadsverkiezingen de verhouding tussen verkopende en houdende aandeelhouders duidelijk en is er het nodige rondom Eneco gebeurd aldus het nieuwe raadsvoorstel van de gemeente dat op 26 september aanstaande in de vergadering van de gemeenteraad wordt behandeld.

Redenen om toch te verkopen:
a. Ruim 90% van de aandeelhouders heeft aangegeven te willen verkopen.
b. Afgelopen periode is Eneco meermalen -negatief- in het nieuws geweest.
c. CEO Jeroen de Haas (boegbeeld van de onderneming) is vervangen.
d. Twee commissarissen (waaronder de president-commissaris) zijn afgetreden.
e. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft juli 2018 een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van Eneco.
Genoemde ontwikkelingen dragen volgens het raadsvoorstel niet bij aan positief imago van de onderneming en kunnen uiteindelijk schadelijk blijken voor het groene en duurzame imago van de onderneming. Zakelijk bezien kan een en ander erin resulteren dat het verkoopproces vertraagt en de verkoopopbrengst negatief wordt beïnvloed.

Kortom: Het ontbreken van zeggenschap in de strategische koersbepaling Eneco van blijvende gemeentelijke aandeelhouders rechtvaardigt de verkoop van de aandelen Eneco.

Van de nu verwachte opbrengst (circa 30 miljoen) van de verkoop van de aandelen wil het college 15 miljoen euro investeren in een Deltaplan Duurzaamheid, waarin activiteiten en investeringen op het gebied van circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie centraal staan.

Foto: pixabay