Nieuw college wil inzetten op bouw nieuwe huurwoningen

AMSTELVEEN – Het College van B en W legt komende maand een aantal voorstellen neer bij de gemeenteraad om de huidige problematiek rond de Amstelveense woningmarkt aan te pakken.  De voorstellen zijn gericht op drie pijlers: bouw van nieuwe (huur-)woningen, het tegengaan van leegstand en het aan banden leggen van verhuur volgens het airbnb-concept.

Om de doorstroming in de gemeente te bevorderen en scheefwonen tegen te gaan, zet het college in op de bouw van (huur)woningen in de sociale- en middensector. In de bestemmingsplannen moet worden vastgelegd dat de sociale huurwoningen minstens 10 jaar voor deze sector beschikbaar moeten blijven. Voor de woningen in het middensegment geldt een periode van ten minste 20 jaar. Bij het toewijzen van een huurwoning wil de gemeente speciale aandacht voor de Amstelveense jongeren met een urgentieverklaring.

Nieuwe koopwoningen zullen voortaan alleen kunnen worden gekocht met een zelfbewoningverplichting. Dit om snel doorverkopen van woningen, tegen een hogere prijs, tegen te gaan.

Om leegstand van kantoorpanden te voorkomen nodigt de gemeente eigenaren uit zelf met plannen voor herbestemming te komen. Ombouwen tot tijdelijke jongerenhuisvesting juicht de gemeente toe.

Ook staat in de plannen onder meer dat vakantieverhuur van een woning (airbnb) is toegestaan voor maximaal 30 dagen per jaar en dat er zich niet meer dan vier personen per nacht in een verhuurde woning mogen bevinden. Bovendien moet het tijdelijke verhuur vooraf bij de gemeente worden gemeld.

De voorstellen van het college zijn een aanzet om, in samenspraak met de raad te komen tot plannen die het vinden van een (nieuwe) woning voor de Amstelveners makkelijker maakt.

Foto: pixabay