Plan dure appartementen op locatie voormalige Opel-garage

AMSTELVEEN – Op de plek van de voormalige Opel-garage aan de Vlielandstraat moeten een kinderdagverblijf en appartementen verrijzen. De appartementen zullen in het dure segment vallen.  De garage is al een paar jaar niet meer in gebruik. De eigenaar is met de gemeente in nu gesprek over de herontwikkeling van het terrein.

De gemeente heeft kenbaar gemaakt mee te willen werken aan de realisatie van een kinderdagverblijf op de begane grond en 25 appartementen op de verdiepingen. De appartementen verschillen in grootte maar zijn gemiddeld 100m2. Of ze worden verkocht of verhuurd is nog niet zeker.

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan, moet de gemeente een ruimtelijke procedure doorlopen om af te wijken van het bestemmingsplan. De kaders daarvoor zijn al eens vastgelegd in een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. In plaats van een wijzigingsplan, is gekozen voor een uitgebreide omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning is al in augustus 2017 aangevraagd, maar toen was het bouwplan nog niet definitief. Na een inloopavond op 9 juli 2018 waar volgens de gemeente veel positieve geluiden van de aanwezigen uit de buurt werden ontvangen, heeft de architect het definitieve bouwplan ingediend bij de gemeente. Daarmee wordt de procedure gestart.

Onderdeel van de vergunningprocedure is het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken. Dat verwacht de gemeente in november 2018. Er wordt geschat dat de vergunningverlening vervolgens ongeveer in het voorjaar van 2019 komt.