Hinder rond winkelcentrum Groenhof door werkzaamheden

AMSTELVEEN – Voor de uitbreiding van winkelcentrum Groenhof is het noodzakelijk om een gedeelte van de riolering, kabels en leidingen te verleggen. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd gaan worden tussen maandag 13 augustus en vrijdag 31 augustus.

De gemeente Amstelveen gaat het vuilwaterriool verwijderen en een nieuw vuilwaterriool en hemelwaterriool aanleggen. Tevens gaan Stedin (gas), Liander (stroom), Waternet en KPN hun leidingen en kabels deels verwijderen en opnieuw aanleggen. Indien daarvoor hun leidingen of kabels onderbroken worden en dit invloed kan hebben op de huishouding of de bedrijfsvoering krijgt u van deze bedrijven zelf bericht.

Een deel van het parkeerterrein zal voor de werkzaamheden ingericht worden als werkterrein. Hierdoor zullen er minder parkeermogelijkheden zijn en kan er enige hinder worden ondervonden.

Tijdens de werkzaamheden wordt er naar gestreefd om de toegang bij de Jumbo of de toegang bij de Groenhof Optiek open te houden. Het kan echter voorkomen dat beide toegangen tijdelijk afgesloten zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van de toegang bij de Albert Heijn.