ChristenUnie: ‘Overleg Amstelveen met andere gemeenten over Eneco’

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de ChristenUnie wil dat de gemeente Amstelveen initiatief neemt om ook na de eventuele verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen invloed te kunnen blijven uitoefenen op het energiebedrijf. Hiervoor dient de partij woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering.

,,In de motie wordt het college opgeroepen om met andere gemeenten die ook Eneco-aandelen hebben, een overleg met Eneco te beginnen. Doel van dit overleg moet zijn om er voor te zorgen dat een ongestoorde en stabiele energievoorziening, tegen een aanvaardbare prijs door Eneco, ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. Tweede doel van het overleg is dat het programma van Eneco ten aanzien van duurzame energie, wordt voortgezet. Nu de meeste gemeenten hun aandelen gaan verkopen, kunnen de gemeenten geen invloed meer uitoefenen via de aandeelhoudersvergadering van Eneco. Daarom is het belangrijk dat Amstelveen met andere gemeenten via een overleg met Eneco, die invloed moet kunnen blijven uitoefenen,” aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie

,,Tot nu toe is het overgrote deel van de aandelen van Eneco in handen van overheden, waaronder gemeenten. Ruim 90% van die aandeelhouders heeft aangegeven de aandelen te willen verkopen. Het gevolg daarvan is dat de invloed van gemeenten, waaronder Amstelveen, op het beleid van Eneco via de aandeelhoudersvergadering nagenoeg zal verdwijnen. Voor de gemeenten is het echter van belang dat een energiebedrijf als Eneco een ongestoorde energievoorziening met een kwalitatief hoog niveau, inclusief de inzet op een programma van een energietransitie naar duurzame energie, blijft waarborgen. Om die reden dringt de ChristenUnie er op aan dat er een overlegplatform van de gemeenten komt om de publieke belangen van een goede energievoorziening door Eneco voor de inwoners van de gemeenten, waaronder die van Amstelveen, te behartigen. In de motie wordt het college gevraagd, om Amstelveen hierin het initiatief te laten nemen,” besluit Bert de Pijper.