Gemeente wil permanente oplossing voor verzakkende Bovenkerkerweg

AMSTELVEEN – De gemeente wil een structurele oplossing voor de verzakkingen aan de Bovenkerkerweg tussen Martinez en De Kegel. De weg is al meerdere malen onder handen genomen maar door aanhoudende droogte deze zomer en het dalende grondwaterpeil is de veenbodem versneld gaan inklinken met wederom ernstige verzakkingen in de rijbaan/voetpaden en scheurvorming in de weg en het fietspad tot gevolg.

De weg wordt de komende weken hersteld om deze veilig en begaanbaar te houden. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente de samenstelling en kwaliteit van de veenbodem. De Bovenkerkerweg staat bekend om het slechte wegdek met name veroorzaakt door de zachte veenbodem. Totdat er een permanente oplossing is, houdt de gemeente de weg extra in de gaten.

Foto: Gemeente Amstelveen