Taalpunt Werkplein bestaat één jaar

AMSTELVEEN – Het één-jarig bestaan van het Taalpunt werd donderdag 6 september op het Werkplein van Amstelveen en Aalsmeer feestelijk gevierd. Doordat het nieuwe Taalpunt op het Werkplein AA zit kan er samengewerkt worden bij de ondersteuning van werkzoekenden.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of met digitale vaardigheden. Dit heeft grote impact op hun persoonlijke leven, vooral op het gebied van geld en werk maar ook op gebied van gezondheid en gezinsleven. Daarom trainen wij ook de medewerkers van de gemeente om laaggeletterdheid te herkennen en mensen op een positieve manier, actief door te verwijzen naar het Taalpunt. Ik bedank de meer dan 250 vrijwillige Taalcoaches. Zij doen belangrijk werk.”

In Amstelveen zijn er ook Taalpunten in de Bibliotheek op het Stadshart, in wijkcentrum De Meent en in Buurtkamer Keizer Karelpark. Iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal kan naar een taalpunt komen. Het is een plek waar volwassenen beter Nederlands kunnen leren lezen, schrijven en spreken en waar computervaardigheden geleerd kunnen worden. Op elk niveau is er aanbod.

Naast het Taalpunt worden er nog meer activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van volwassenen en kinderen die moeite hebben met onze taal. Zo is er ook een Taalcafé in de bibliotheek in het Stadshart. Iedere dinsdag kunnen mensen daar op een ontspannen manier werken aan het spreken en luisteren van de Nederlandse taal. Door met een kop koffie of thee het gesprek aan te gaan over allerlei onderwerpen en zo te oefenen. Dat kan ook door spelletjes gericht op taal. Voor kinderen de Voorleesexpres. Deze zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Samen met de ouders zorgt de Voorleesexpres ervoor dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Scholen, vrijwilligers en ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via amstelland@voorleesexpress.nl.

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Er heerst soms een taboe op laaggeletterdheid, sommige mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Om de laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseerde Stichting Lezen en Schrijven van 3 t/m 9 september de week van de alfabetisering om hier aandacht aan te geven.

Meer informatie kunt u vinden op amstelveen.nl en weekvandealfabetisering.nl.