VVD wil nachtvluchten over Amstelveen terugdringen

  De lokale collegepartij VVD vraagt het college van burgemeester en wethouders actie te ondernemen tegen de nachtvluchten van luchthaven Schiphol. De partij ontvangt in toenemende mate klachten van inwoners over het nachtelijk vliegverkeer boven de gemeente Amstelveen. Soms gaat het om meerdere opeenvolgende vluchten, maar ook een enkel vrachtvliegtuig dat laag overvliegt en met enorm kabaal hele wijken wakker schudt.

In principe mag ’s nachts alleen vanaf de Polderbaan en Kaagbaan worden gestart en geland. Bij het landen moeten de toestellen daarnaast via strikte smalle routes vliegen en de landing in een glijvlucht uitvoeren om geluidsoverlast zoveel mogelijk te vermijden. Recent zijn vanwege een verbouwing aan de verkeerstoren wel tijdelijk nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan toegestaan.

“De aanzienlijke overlast die mensen ervaren tijdens de nachtrust in een dichtbevolkt gebied als Amstelveen staat ons inziens niet in verhouding tot het economische belang van een paar nachtvluchten. Het strookt daarnaast niet met gemaakte afspraken hierover en wij vragen het college dan ook hier actie op te ondernemen,” aldus VVD-gemeenteraadslid en woordvoerder Schiphol Janneke Leegstra.

VVD Amstelveen meldt dat zij het grote belang van Schiphol voor zowel de regionale als de landelijke economie onderschrijft. “Voor de leefbaarheid en het draagvlak in de directe omgeving van de luchthaven is het wel uitermate belangrijk dat alle partijen zich aan de zorgvuldig gemaakte afspraken houden.”