Wethouder Van Ballegooijen onthult bord rookvrije generatie

AMSTELVEEN – Wethouder Marijn van Ballegooijen onthulde afgelopen vrijdag samen met professionals van het Gezondheidscentrum Marne een bord dat staat voor een rookvrije generatie. In het nieuwe coalitieakkoord is een rookvrij Amstelveen een ambitie.

Van Ballegooijen gaf in zijn toespraak aan: “Wij streven als gemeente naar een rookvrij Amstelveen. Dat is niet voor niks. Meer mensen in Nederland sterven aan de gevolgen van roken dan van drank- en drugsgebruik, misdaad en verkeer bij elkaar. 20.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland door roken en enkele duizenden door meeroken. De helft van de mensen die begint met roken overlijdt aan de gevolgen ervan. Oók in Amstelveen. Als we deze cijfers bekijken beseffen we dat de helft van de rokende Amstelveners kan komen te overlijden aan de gevolgen van roken.”

“Honderden Amstelveense jongeren en meer dan 10.000 Amstelveense volwassenen roken. De maatschappelijke kosten als gevolg van roken, denk aan uitval en gezondheidszorg maar ook aan afval in openbare ruimten, zijn groot. Als we ernstige en veel voorkomende ziektes zoals hart- en vaatziekten en kanker willen terugdringen, vraagt dat een stevige aanpak om het aantal rokers terug te dringen. Onze aanpak vraagt inzet van gemeente, inwoners, bedrijven en andere organisaties. ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’ is de boodschap die we gezamenlijk in heel Amstelveen willen uitdragen. Vandaar dat wij in 2018 iedereen willen vragen mee te denken over de wijze waarop wij een rookvrije generatie (in Amstelveen) kunnen bevorderen.”

Vanwege de ‘Stoppen met Roken’ actie zullen er meerdere informatieavonden plaatsvinden. Op 20 september om 19.30 uur kunnen geïnteresseerden uit de wijken Groenelaan/Middenhoven/Waardhuizen/Keizer Karelpark Oost een informatieavond bijwonen in het Gezondheidscentrum Marne.