Woontoren van achttien verdiepingen op plek kantoor Biesbosch

AMSTELVEEN – De ontwikkelaar van de Biesbosch 225, vlakbij halte Kronenburg aan de Beneluxbaan, heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan sloop van zijn deels leegstaande kantoorpand naar een appartementencomplex van achttien verdiepingen met 276 appartementen. In de Ontwerp Startnotitie staan de randvoorwaarden voor het initiatief dat voor meer dan 75% uit middeldure huurappartementen bestaat. De notitie ligt tot en met 1 oktober 2018 ter inzage bij de gemeente.

In het plan wordt gesproken van 104 woningen met een huur van 711 tot 900 euro, 103 woningen met huurprijzen tussen 900 en 1.100 euro en 69 woningen in de vrije sector van 1.100 euro en hoger.

De ontwikkelaar gaat zorgen voor elektrische deelauto’s, daardoor zijn minder parkeerplaatsen nodig. In de huurovereenkomst wordt opgenomen dat huurders bij mogelijke invoering van betaald parkeren in de wijk niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning voor parkeren in openbaar gebied. Zij parkeren op eigen terrein of maken gebruik van deelauto’s.

Wethouder Floor Gordon (o.a. Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid): “Dit plan past binnen de ambities van ons college: een deels leeg kantoorpand maakt plaats voor nieuwe woningen waarvan ruim 75% in het middeldure segment dus voor jongeren, doorstromers, maar ook ouderen die kleiner willen wonen. De nieuwe woontoren wordt duurzaam gebouwd met Energielabel A, zonnepanelen, deelauto’s en groene accenten. De ontwikkelaar wil zoveel mogelijk materialen hergebruiken en onderzoekt de mogelijkheid voor het benutten van restwarmte van warmteleidingen. Het aantal bouwlagen neemt toe met zes. De woontoren komt in een groene omgeving met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Dichtbij een OV-knooppunt past zo’n woontoren goed in de binnenstedelijke woningopgave voor onze stad.”

Ontwikkelaar Foruminvest en gemeente organiseren op dinsdag 18 september van 19.30 tot 21.00 uur een informele inloopavond voor belangstellenden in het raadhuis. Tijdens deze avond en tot en met 1 oktober kan men reageren op het plan.

De reacties met antwoord legt B en W vervolgens met de startnotitie aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad instemt, kan het college een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw en start de wettelijke inspraakperiode.

 

 

 

 

 

 

De complete startnotitie is hier te vinden.