College houdt bijpraatsessies over bereikbaarheid Stadshart

AMSTELVEEN - Het Amstelveense college gaat ieder half jaar informele bijpraatsessies houden voor direct betrokkenen over de bereikbaarheid van het Stadshart de komende jaren. Dit zijn extra sessies naast de openbare informatieavonden die regelmatig gaan plaatsvinden.

De gemeente wil de Amstelveners zo goed mogelijk informeren over en voorbereiden op de bouwwerkzaamheden rond het Stadshart, de A9 en de Amstelveenlijn. De werkzaamheden gaan voor overlast zorgen, maar zijn nodig om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. Bij de eerste sessie werden de horecaondernemers rond het Stadsplein bijgepraat. Zij hebben tegenover wethouder Herbert Raat (Stadshart) hun zorgen geuit over de gevolgen van de bouwplannen voor hun bereikbaarheid.

,,,Wij gaan er alles aan doen om de Amstelveners, en met name de direct betrokkenen, tijdig en volledig te informeren over de werkzaamheden de komende jaren,” zegt wethouder Raat. ,,We werken bijvoorbeeld aan een app in de stijl van Rijkswaterstaat Actueel, voorheen de VanAnaarBeter-app, en aan een aparte website waarop te zien is waar er werkzaamheden zijn op de route. Wij betrekken daar alle betrokkenen bij, zoals energieleveranciers en Waternet, zodat we snel kunnen schakelen bij mogelijke incidenten.”

Het uiteindelijke doel is een stad die beter bereikbaar is dan nu het geval is door het toenemende wegverkeer. “In de tussentijd is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met elkaar”, zei de wethouder tijdens de eerste bijpraatsessie. Hierbij heeft hij de eerste zorgen van de horecaondernemers kunnen wegnemen. “Want als het goed gaat met jullie, dan gaat het ook goed met Amstelveen.”

Binnenkort gaat Raat samen met collega-wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) praten met de ondernemers van de markt. Voor meer informatie over wat er speelt rondom de bouwwerkzaamheden kan iedereen terecht bij belevingscentrum InZicht boven de bibliotheek aan het Stadsplein. Deze is geopend op woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur, op donderdag tussen 12.00 en 19.00 uur en elke 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 12.00 en 17.00 uur.

Fotobijschrift
Vikram Sharma (Bar Dixie), wethouder Herbert Raat, Ken Claes (Tokyo Ramen Iki), Arjan van Rijn (gemeente Amstelveen), Niels Righarts (stadscafé De Pannenkoek), Gaby Galstaun (BLVD) en Hans Gort (FEBO en voorzitter KHN Amstelland)