Defenitief ontwerp Keizer Karelplein en Keizer Karelweg-Lindenlaan vastgesteld

AMSTELVEEN – Het college van B&W heeft dinsdag 16 oktober de definitieve ontwerpen voor het nieuwe verkeersplein Keizer Karelplein en voor de rotonde Keizer Karelweg-Lindenlaan vastgesteld. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2019.

Het eenrichtingsverkeer op de ventweg Keizer Karelplein 8-11 blijft op verzoek van de bewoners namelijk gehandhaafd. Hoewel het verkeersplein Keizer Karelplein qua vorm straks wel lijkt op een rotonde, wordt het geen echte rotonde. Het verkeer vanaf de Van der Hooplaan kan namelijk net als nu niet linksaf slaan naar de Keizer Karelweg. Wethouder Verkeer Rob Ellermeijer: “Tijdens de informatiebijeenkomst hebben verschillende bewoners het idee geopperd om het middenplein op bijzondere wijze in te vullen. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over een fontein of een kunstwerk. Ik wil graag laten uitzoeken wat verkeerstechnisch en budgettair mogelijk is. Over mogelijke oplossingen zullen wij in overleg treden met de bewoners.”

Ruim voor de start van de werkzaamheden wordt breed gecommuniceerd over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende omleidingen. De Keizer Karelweg krijgt tussen beide kruispunten in gedurende de werkzaamheden ook een nieuwe asfalt laag. Dit is goed te combineren met de afsluitingen en omleidingen. De gemeente onderzoekt hierbij de mogelijkheden voor geluidsarm asfalt.

Naast de nieuwe inrichting van het Keizer Karelplein wordt de fietsinfrastructuur verbeterd en worden de verkeerslichten aangepast. Doel van de werkzaamheden is in de eerste plaats het verbeteren van de verkeersveiligheid en daarnaast een betere doorstroming van het verkeer. Aan de Keizer Karelweg-Lindenlaan verandert de kruising wel in een echte rotonde. Daarnaast wordt het fietspad aan de noordzijde van de Keizer Karelweg verbreed en komt er een asfalt- of betonverharding op de fietspaden richting de Handweg. Doel van deze werkzaamheden is dat langzaam verkeer, zoals schoolgaande kinderen of bewoners van het Huis aan de Poel, de kruising veiliger kunnen oversteken.

Tekeningen: Gemeente Amstelveen