Eenhoorn adviseert bestuurlijke samenwerking Amstelland-Meerlanden

AMSTELVEEN – De Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn adviseert de Commissaris van de Koning in Noord-Holland om snel te gaan denken aan bestuurlijke samenwerking in de regio Amstelland-Meerlanden.  Eenhoorn stelt dat een bestuurlijke schaalvergroting kan zorgen voor een eigenstandige positie in de Metropool Amsterdam. ,,Binnen de Metropool zoeken de grote gemeenten (Amsterdam, Almere , Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem) elkaar steeds meer op buiten de formele MRA-verbanden. Hierbij is Amstelland uitgesloten, waardoor wij niet ten volle onze belangen kunnen behartigen,” aldus de Amstelveense burgemeester. Eenhoorn vindt dat het moment is aangebroken om open het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking  in Amstelland tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder Amstel.

Amstelveen heeft al geruime tijd een samenwerking op ambtelijk niveau maar die is onderhevig aan ‘metaalmoeheid’. Eenhoorn: ,,Besturen benaderen de prioriteiten van en in de ambtelijke organisatie verschillend. In plaats van versterking van de samenwerking komt de ambtelijke samenwerking daardoor ter discussie te staan. Dit brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee”.

Om verdere haarscheurtjes in de ambtelijke samenwerking te voorkomen pleit Eenhoorn er voor om steviger ambtelijk en bestuurlijk samen te werken op een grotere schaal en in het bijzonder ook op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, sociaal domein en bereikbaarheid en mobiliteit. Eenhoorn: ,,Daarmee wordt voorkomen, dat stappen terug in plaats van stappen vooruit worden gezet.”

Ook geeft hij aan dat een samenvoeging van verschillende kleinere gemeenten onder één bestuur vaak wordt gezien als bedreiging voor het behouden van eigen identiteit (denk aan Kudelstaart en de Kwakel). Er zijn echter tal van voorbeelden dat bestuurlijke herindelingen juist zorgen voor expliciete aandacht voor kernen en steden.

Download de notitie: Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam