Gemeente Amstelveen treedt hard op tegen bedreigingen en intimidatie

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft Facebook per direct verzocht een account van een vrouw te verwijderen. Op het account staan verschillende foto’s en beledigingen over wethouders en ambtenaren.

In september deed wethouder Raat aangifte tegen de vrouw. Zij beweerde dat de gemeente bij monde van een ambtenaar had beloofd haar uit de brand zou helpen ,,met een fatsoenlijk huis” door het afgeven van een urgentieverklaring voor haar zoontje en haarzelf. Na een onderzoek concludeerde de gemeente dat de vrouw niet in aanmerking kwam. De vrouw stak vervolgens haar woede niet onder stoelen of banken en omschreef wethouder Raat op zijn eigen website ,,een schoft met een stropdas”. Over de behandelend ambtenaar schreef ze: ,,dat hij naakte vrouwen op zijn facebookpagina plaatst”. Dit bracht de vrouw in verband met ,,pedofiele neigingen” van een andere (voormalig) gemeentebestuurder. Begin maart heeft de gemeente Amstelveen de vrouw een brief gestuurd, waarin haar werd gevraagd te stoppen met het uiten van dreigementen en het plaatsen van foto’s van ambtenaren en wethouders online. Haar is verzocht deze foto’s en dreigementen te verwijderen en dat is niet gebeurd.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders het volgende: ,,Met de aangifte wil het stadsbestuur een ‘streep in het zand’ trekken, zodat voor iedereen duidelijk is dat bedreigingen en intimidatie niet geaccepteerd worden in Amstelveen. Zij gaat echter door met het intimideren van ambtenaren en wethouder Raat. Dit doet zij nu ook op de eerder genoemde facebookpagina.”

Verder wordt daarin vermeld dat het openbaar Ministerie naar aanleiding van de aangifte een strafrechtelijk onderzoek is gestart en dat onderzocht wordt of er kan worden overgegaan tot vervolging. Ook het oneigenlijk gebruik van de portretfoto wordt aan dat dossier toegevoegd. Ook gaat er nog aangifte gedaan worden van schending van het portretrecht en het doen van smadelijke en beledigende uitingen over een wethouder en ambtenaar.