Hospice Amsteloever heeft drie mogelijke locaties op het oog

AMSTELVEEN – Het Amstelveense initiatief om tot een hospice te komen, heeft te maken met de nodige hobbels op de weg. Het blijkt lastig te zijn een geschikte locatie te vinden voor het hospice dat Amsteloever gaat heten. Er is al een groot aantal locaties onderzocht: ,, Helaas hebben we op basis van ons programma van eisen en de eisen die externe partijen stellen nog geen geschikte locatie gevonden,” meldt het bestuur in een nieuwsbrief.

Wel wordt verwacht dat op termijn positief nieuws gebracht kan worden. ,, We zijn ook in nauw overleg met de Gemeente Amstelveen, die ons initiatief, het vestigen van een Hospice binnen de Gemeente Amstelveen, van harte ondersteunt. Zij heeft diverse mogelijkheden aan ons voorgelegd. Soms was al direct duidelijk dat een locatie niet geschikt was, soms was nader onderzoek nodig. Een drietal locaties blijkt nu mogelijk geschikt te zijn voor onze plannen. Hierover wordt momenteel met de Gemeente en externe partijen verder gesproken.”