AVA: ‘Er moeten goedkopere woningen worden gebouwd, nu!’

AMSTELVEEN – De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) zal tijdens de raadsvergadering van vandaag (woensdag 7 november) oproepen om twee woningbouwprogramma’s die in Amstelveen op de rol staan te wijzigen. ,,Wij vinden dat het tijd is dat er op kortere termijn goedkope woningen worden gebouwd. Daarom moeten de woningbouwprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast,” zegt Tim Lechner, fractievoorzitter van de AVA.

Lechner: ,,Recent heeft de gemeenteraad enkele besluiten genomen die te maken hebben met het tegengaan van leegstand van woningen en het beschikbaar houden van betaalbare woningen in Amstelveen. Actief voor Amstelveen heeft deze voorstellen gesteund. Natuurlijk, want wij zijn voor de bouw van woningen in de sociale huur, voor starterswoningen en goedkopere koopwoningen. Maar dat levert helaas nog geen enkele betaalbare woning op. Er is meer nodig dan nieuwe regeltjes  -hoe goed bedoeld ook- om echt iets aan ons woningprobleem te doen.”

Fractievoorzitter Lechner zegt dat zogenoemde doorstroming, zoals de gemeente dat voorstaat, geen betaalbare woningen oplevert. ,,Hoe komt het dat dit beleid de afgelopen jaren faalde?  Waarom denkt het huidige college dat het de komende vier jaar wel gaat werken? Wij geloven niet in dat beleid, omdat de prikkel voor doorstroming van bijvoorbeeld goedkope huurwoningen naar middeldure woningen per definitie ontbreekt. Wij verwachten ook niet dat in deze tijd van economische groei, het inzetten van inkomenspolitiek op scheefgroei sociale huurwoningen voldoende gaat werken. En wij geloven evenmin dat het bouwen van middeldure koopwoningen de allesomvattende remedie is om het probleem op te lossen.”

AVA snapt dat de gemeente de wereld niet zomaar kan veranderen en dat er daarbij ook nog rekening dient te worden gehouden met regionale woonruimteregels. ,,Niettemin vinden wij dat de nood voor onze woningzoekenden zo hoog is gestegen dat we zowel op koop als huurfront op kortere termijn werkelijk iets concreets moeten doen.”

De lokale partij wil daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. In de Scheg zouden minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 moeten worden gebouwd.  Dat hoeven wat de AVA betreft geen grote woningen te zijn. Lechner: ,,Kleiner mag, omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is geworden. Denk ook aan experimenten met Tiny Houses.”

In het project Groenelaan moeten volgens de AVA minimaal 50 appartementen als huurwoning beneden de € 700 worden gebouwd.

Lechner besluit: ,,Wij zijn er ons van bewust dat dit geld kost. Maar slik een keertje. Laten we het mogelijk maken voor de groep starters die wachten, wachten en nog eens wachten.”