D66 en VVD willen meer aandacht voor werven van pleegouders

AMSTELVEEN – De lokale fracties van D66 en de VVD willen dat de gemeente meer gaat doen om pleegouders in Amstelveen te werven. Saloua Chaara (D66) en Bas Zwart (VVD) stelden hierover vragen in de commissie burgers en samenleving van 28 november.

Wanneer kinderen niet langer thuis kunnen wonen, kunnen zij tijdelijk in een ander gezin wonen. Voor korte of voor langere tijd. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of in de vakantie. Pleegouders zijn geen zorgprofessionals, maar vangen een pleegkind op in hun eigen gezin. “Pleegouders zijn van onschatbare waarde voor de kinderen die zij in huis nemen en voor de samenleving als geheel. Helaas is er in onze regio een tekort aan beschikbare pleegouders,” zegt Bas Zwart. “En dit kan ernstige consequenties hebben voor de ontwikkeling van kinderen die niet in een pleeggezin terechtkunnen.” Door het tekort aan pleegouders moeten kinderen langer dan gewenst in een crisisopvang/verblijfsinstelling verblijven. Dit vinden D66 en VVD zeer ongewenst.

D66 en VVD hebben onlangs met pleegouders en professionals gesproken over hun ervaringen met pleegzorg. Hier kwam onder andere uit dat pleegouders en professionals willen dat er meer met de samenleving wordt gecommuniceerd over wat pleegzorg inhoudt en het belang daarvan. Daarom hebben Chaara en Zwart, wethouder Berkhout (wethouder Jeugd) gevraagd om de communicatie over pleegzorg een impuls te geven en ook inspiratie/informatiebijeenkomsten over pleegzorg in Amstelveen te organiseren. Chaara: “We hebben ontzettend veel waardering voor alle pleegouders die hun huis en hart openstellen voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen. Met de communicatie-impuls willen we dat pleegouders en pleegkinderen zelf hun ervaringen delen om anderen zo in het hart te raken. Niet alleen om zo meer mensen te motiveren en inspireren om zich als pleegouder aan te melden, maar vooral ook om te laten zien dat je als pleegouder niet iets speciaals moet kunnen. We zoeken juist ‘gewone’ mensen die zich in willen zetten voor bijzondere kinderen.”

Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.pleegzorg.nl.