Gemeente steunt Amstelveense amateurkunst

 Amstelveen stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar om de amateurkunst te ondersteunen om zo een breed cultureel aanbod mogelijk te maken. Voor volgend jaar is ruim 46.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor lokale orkesten, koren en toneelgroepen.

Met de subsidie kunnen de vaste amateurkunstorganisaties bijvoorbeeld de zaalhuur of het inhuren van een orkest voor een grote uitvoering bekostigen. “Wij vinden het belangrijk dat naast grote instellingen zoals het Cobra Museum en Museum Jan van der Togt ook de kleinere amateurkunstorganisaties in Amstelveen kunnen blijven voortbestaan”, zegt wethouder Herbert Raat (Cultuur). “Veel Amstelveners bezoeken deze optredens of zijn zelf actief in de amateurkunst. Daar dragen wij graag financieel aan bij.”

De gemeente draagt de amateurkunst een warm hart toe. Na de brand in de Urbanuskerk heeft zij verschillende organisaties geholpen met het financieren van alternatieve locaties om in op te treden, ook als deze buiten Amstelveen lagen. “Normaal gesproken dragen we alleen bij aan optredens binnen de gemeentegrenzen”, zegt de wethouder. Maar dit was een uitzonderlijke situatie. De verwoestende brand is al verschrikkelijk en daar moeten dit soort kleine organisaties niet ook nog eens financieel de dupe van worden.”

Een tiental organisaties ontvangt volgend jaar opnieuw subsidie van de gemeente. Voorbeelden zijn het Pauluskoor dat 9.800 euro ontvangt, musicalvereniging OVA 5.600 euro en de Concertina’s ruim 4000 euro. Het is voor organisaties ook mogelijk om eenmalig een aanvraag voor subsidie te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijzondere evenementen in het kader van een lustrumjaar.

Omdat Amstelveen amateurkunst belangrijk vindt, heeft de gemeente zich dit jaar aangesloten bij het landelijke IkToon. Hierbij krijgen amateurkunstenaars de kans om te laten zien wat ze kunnen op verschillende podia. Zo traden musicalvereniging OVA en het Amstelveens Symfonieorkest op tijdens de amateurkunstmarkt op het Dorpsplein.