In memoriam: Lia Kraan-Schippers

 Afgelopen woensdag is Lia Kraan-Schippers op 88-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Amstelveen. Samen met Jan van der Togt en Jan Verschoor was zij in 1991 de oprichter van Museum Jan van der Togt.

Lia Kraan-Schippers was een opvallende verschijning: altijd prachtig gekleed en in de nabijheid van Jan Verschoor tijdens openingen in het museum. Met haar overlijden verliest het museum een krachtige persoonlijkheid en geliefd mens.

Na zijn pensionering bij Tomado begon Jan van der Togt met het verzamelen van kunst. Hij woonde – na het overlijden van zijn vrouw Tine – alleen in hun appartement in Antwerpen. In het appartement eronder woonde Lia Kraan-Schippers. Zij was weduwe, en raakte bevriend met Jan van der Togt. Later zou hij haar introduceren bij zijn bevriende kunstenaar Jan Verschoor. Samen ontstond het idee om een museum te stichten, zodat de kunstverzameling van Jan van der Togt bijeen zou blijven.

Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50, 1182 JE  Amstelveen. Tel.: (020) 641 57 54. www.jvdtogt.nl