Indiase Amstelveners willen een koepel vormen

AMSTELVEEN – De Indiase gemeenschap is voornemens om een koepel te vormen om samen te werken op het gebied van onder meer integratie en tweetalig onderwijs.

De afgelopen jaren is de Indiase gemeenschap sterk gegroeid en is -met ruim 5.000 personen- de grootste buitenlandse gemeenschap in Amstelveen. India is een groot land met grote verschillen tussen gebieden en een heterogene bevolkingssamenstelling. Die diversiteit in culturen is inmiddels ook terug te zien in de groep van Indiase organisaties in Amstelveen. Op initiatief van de gemeente zijn de organisaties en gemeente met elkaar in gesprek over een effectieve samenwerking.

In een eerste bijeenkomst die in juni heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van burgemeester Eenhoorn werd duidelijk hoeveel verschillende activiteiten de organisaties organiseren voor de Indiase gemeenschap, welke rol zij spelen bij de integratie van hun leden en dat zij zich graag willen inzetten voor de Amstelveense samenleving. In die bijeenkomst zijn vier thema’s benoemd voor verdere samenwerking: integratie, taal en tweetalig onderwijs, faciliteiten voor activiteiten en festivals en financiën.

Op dinsdag 30 oktober heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van de Indiase gemeenschap in Amstelveen. Tijdens deze meeting hebben de aanwezige organisaties, in aanwezigheid van wethouder Gordon (Economische Zaken en Diversiteit), de intentie uitgesproken een koepel te willen vormen, waarbinnen zij met elkaar willen samenwerken op deze thema’s. Zij komen met een voorstel dat op een later tijdstip met de gemeente wordt besproken.

Wethouder Gordon: ,,Culturele diversiteit kan een grote troef zijn. Als gemeente streven we ernaar een stad te zijn, waar iedereen zich welkom voelt en zichtbaar zichzelf kan zijn. Dit betekent ook dat we onze buitenlandse inwoners helpen om beter te integreren. Als gemeente willen wij een rol spelen bij het verbinden en creëren van wederzijds begrip. Het overleg met de brede vertegenwoordiging geeft ons als gemeente inzicht in wat de verschillende Indiase organisaties voor Amstelveen kunnen en willen betekenen. Tevens biedt dit overleg een platform om te spreken over de (mogelijke) rol van de gemeente hierin. Het is een groeiproces waarin we elkaar stap voor stap beter leren kennen en activiteiten ontwikkelen waar we als Amstelveense samenleving baat bij hebben.”

De betrokken organisaties zijn: Acces, Bridging the Gap, Gopio Holland, Gujarati Samaj Netherlands, Indian spices, Lord Shiva Hindu Temple, Maharashtra Mandal Netherlands, North Indians In Netherlands (NIIN), OFBJP Netherlands, Runaics, stichting Anandadhara, Tamil Sangam en Telgu Community.