MER: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

SCHIPHOL – Schiphol zou theoretisch kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt daarbij de grens. Dit meldt de NOS over de bevindingen in de MER (Milieu-effectrapportage) die donderdag wordt gepresenteerd. De groei met 40.000 vluchten is nog geen concreet voorstel.

Tot 2020 is vastgesteld dat op Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) mogen plaatshebben. Deze grens is al bereikt. Voor de periode tussen 2020 en 2030 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. De MER is daarbij uitgangspunt. Wat het uiteindelijke groeiplafond zal zijn, wordt bepaald in de Omgevingsraad van Schiphol, waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd.